קרן השתלמות

 

  • המכשיר הפיננסי המשתלם ביותר שלך, אז מה היא בעצם קרן ההשתלמות? 

 

במילים פשוטות 

קרן ההשתלמות היא קופה אליה העובד והמעביד מפקידים אחוז מהשכר כל חודש לטובת תכנית חיסכון שתעמוד לרשות העובד מתום 6 שנים. קרן ההשתלמות מנוהלת בחברת ביטוח או בבית השקעות ומושקעת בשוק ההון בהתאם להנחיות העובד. העובד הוא היחיד שרשאי לבחור את החברה, מסלול ההשקעות והסוכן,  משום שהקרן מושקע על ידי החברה המנהלת (חברת הביטוח או בית ההשקעות) בחירה בגוף מנהל אטרקטיבי ולמסלול השקעות מתאים השפעה משמעותית על התשואה (הרווחים) שהחיסכון יעשה, ההשפעה כה חזקה שעשויה להגיע לפערים של עשרות אחוזים לחיסכון הסופי בין קרן לקרן.

 

מה הופך את קרן ההשתלמות למוצר כה אטרקטיבי?

  • פטור ממס רווח הון - הטבה אדירה, קרן ההשתלמות מושקעות וצוברת רווחים יפים לאורך השנים, הקרן והרווחים יעמדו לרשות העובד כשהם פטורים ממס רווח הון, העומד על היום 25% מהרווח המצטבר! (מוצר החיסכון הלא פנסיוני היחיד שמקבל הטבה כה משמעותית מהמדינה) אז עכשיו נשאר רק לבחור בקרן טובה שתניב רווחים גבוהים! 
  • גם המעסיק מפקיד לחיסכון שלכם! לרוב ההפקדות מתחלקות ל- 7.5% מהשכר הפקדת מעסיק ו 2.5% מהשכר הפקדת עובד, כשהפקדת המעביד מוכרת לצורכי מס והפקדת העובד מהנטו, תקרת ההפקדה למת ההטבות עומדת על 1,571 בחודש אך יש עובדים הזוכים להפקדות הגבוהות מהתקרה.
  • כנראה ההלוואה האטרקטיבית ביותר - צריכים כסף? במקום למשוך את הקרן ההשתלמות, ניתן לקחת הלוואה בריבית נמוכה מאוד (לרוב 1.1% בשנה)  ותנו לחיסכון שלכם להמשיך לצמוח.
  • תשואות גבוהות, פטורות ממס, קרנות השתלמות הן מוצר החיסכון (לא לפנסיה) היחיד שמקבל הטבות מס מהמדינה. מה המשמעות של זה בכסף? הרבה מאוד כסף!
  • עלויות נמוכות - עלות ניהול הכספים באמצעות קרנות השתלמות נמוכות ביחס למוצרים דומים, לדוגמה דמי הניהול אותם אנו משיגים עבור לקוחתנו עומדים על 0.3%-0.8% (בהתאם לחברה המנהלת) מהצבירה אחת לשנה , (מרבית העמיתים משלמים דמי ניהול גבוהים מאלו) משלם יותר ורוצה להשוות את קרן ההשתלמות שלך ביחס לאחרות, השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם.

 

תשואה וסיכון - לסנן את החלשים

תשואות עבר טובות שהושגו לעומת המתחרים  ברמת סיכון דומה, מעידות על איכות ומקצועיות של הגוף המנהל ומנהלי ההשקעות שלו, 

חברות מנהלות שהשיגו תשואות נמוכות באופן קבוע עלולים לגרום נזק משמעותי לאורך זמן לחיסכון שלכם, חשוב מאוד להימנע מהם - אפילו אם יציעו דמי ניהול נמוכים מאוד.

כל אחוז תשואה נוסף שתשיג הקרן שלכם, יתורגם לאורך זמן לאלפי ועשרות אלפי ש"ח, ולכן אנחנו ממליצים קודם כל לבחון את טבלת התשואות של קרנות ההשתלמות ולקחת בחשבון גם את מדדי ההשוואה המקובלים.

 

מבנה ההפקדות  לקרן

הפקדות לקרן עבור שכירים הן בדרך כלל עד 7.5% משכר העובד על חשבון מעסיק ועד 2.5% משכר העובד  על חשבון העובד, בסה"כ 10% מהשכר מופרשים לקרן השתלמות.

 

מבנה הפרשות עבור עצמאים

 הפקדות לקרן עבור עצמאים עד 7% מתקרת הכנסה שנתית כאשר 4.5% מהפקדת העמית מותרת לניכוי מהכנסתו ועד לתקרה בחוק.

 

נזילות הקרן

לאחר 6 השנים ניתן למשוך את הסכום שנצבר בקרן ההשתלמות כסכום חד פעמי ללא מס רווחי הון למעשה זהו אפיק החיסכון היחיד בישראל בו הרווחים פטורים ממס רווחי הון, וזאת בתנאי שההפקדה לקרן ההשתלמות לא עברה את התקרה השנתית.

בעיני רבים קרן השתלמות נחשבת לתכנית החיסכון המשתלמת ביותר ולכן מומלץ לא לפדות את החיסכון בתום 6 השנים. ההצטרפות לקרן השתלמות הינה הטבה אותה מעניק המעסיק לעובד.

 

ניוד כספי קרן השתלמות

 חוק הפיקוח על קופות הגמל מאפשר לעובד לבחור את קרן ההשתלמות וכן להעביר כספים לקרן השתלמות אחרת, בכל עת, תוך שמירה על הוותק גם בקרן החדשה. המעבר מקרן אחת לאחרת אינה כרוכה בתשלום או בקנסות ונשמרות כל הזכויות שנצברו לזכות העובד בקרן הישנה.

 

על הפרשות מעבר לתקרה יחול מס בשני שלבים:

 בשלב הפקדת הכספים - עובד אשר הפרישו עבורו כספים מעל התקרה המותרת, יראו ההפרשה החורגת מעל התקרה כהכנסה בידי העובד, כלומר היא תצטרף להכנסות של העובד והוא ישלם עליה מס בהתאם למדרגות המס

בעת משיכת הכספים – הרווחים שנצברו על הפקדות הכספים שמעל התקרה יהיו חייבים במס רווחי הון בשיעור 25% מהרווח הריאלי..

 

משיכה שלא כדין

 

עובד שברצונו למשוך כספים מקרן השתלמות שלא על פי התנאים שצוינו ישלם מס על פי הכללים הבאים:

  1. משיכה כספים לפני 3 שנות וותק, שלא לצורך השתלמות, חייבת במס בשיעור 50%  על כל הכספים הקיימים בקופה  על שם העובד (קרן +רווחים)
  2. משיכת כספים בטווח  3-6 שנות וותק ,שלא לצורך השתלמות, חייבת במס בשיעור  50% על הפקדות המעסיק ועל הרווחים שנצברו (חלקו של העובד לא חייב במס) משיכה כזו מחייבת אישור מעסיק והחתמת העובד בפני נציג הקרן על כך שהוא מודע כי ינוכה לו מס כדין.

 

 בדוק מה הקרן שלך השיגה ביחס לקרנות השתלמות אחרות

 

 

 

 

 
 
 

השקעות אלטרנטיביות

השקעות אלטרנטיביות

קופת גמל להשקעה

קופת גמל להשקעה

קרן השתלמות

קרן השתלמות

פוליסת חיסכון

פוליסת חיסכון

ניהול תיקים

ניהול תיקים

בינה נט תקשורת ומחשבים
הפריון 4 אזור תעשייה צפוני  אשדוד
נייד: 050-349-777-5 פקס:153-50-349-777-5
דוא"ל:binaa.net@gmail.com

שלח

שדה חובה

 

הטופס נשלח בהצלחה! 

שדה חובה

שדה חובה

שדה חובה

נשמח לעמוד לרשותכם   

03-9618506 ​

כל הזכויות שמורות לווינווסט                                                                             

שלח

שדה חובה

 

הטופס נשלח בהצלחה! 

שדה חובה

שדה חובה

שדה חובה