תקרות והטבות מס

 

 

אלו הטבות מס קיימות כיום בהפקדת כספים לגמל או לפנסיה? 

הטבות אלו מוסדרות בשני סעיפים בפקודת מס הכנסה, סעיף 45א' וסעיף 47. סעיף 45 א' קובע הטבה בדרך של זיכוי, כלומר מוריד מתשלום המס 35% מהסכום שהופרש לקופת גמל משלמת לקצבה, ו-25% מסכום שהופרש לביטוח חיים. סעיף 47 פועל בדרך של ניכוי, ומוריד מההכנסה החייבת במס את הסכום שהופרש לקופת גמל - במקרה זה גובה ההטבה בגובה המס השולי ודמי הביטוח הלאומי. ברוב המקרים הסכום המזכה בהטבת זיכוי הוא הפקדה של 5-7% מההכנסה החייבת לשכיר, ובהטבת ניכוי הוא 5-7% לשכיר ועד 11% לעצמאי (כיוון שהוא מפקיד גם כעובד וגם כמעביד). ברוב המקרים, סכום ההפקדה המקסימלי המזכה הוא 8,500 ש"ח לחודש, ולא ניתן לקבל את שתי ההטבות במקביל על אותו סכום הפקדה.

הפקודה מגדירה את המושג "עמית מוטב": זהו עמית שבשל הכנסתו שולמו בעדו, בשנת המס, סכומים לקופת גמל לקצבה, בסכום שלא פחת מ-16% מסך כל השכר הממוצע במשק באותה שנת מס (סך של 16,540 ש"ח). הכנסה מבוטחת היא הכנסת עבודה שבשלה שילם מעביד יחד עם העובד, בשנת המס, סכומים לקופת גמל לקצבה, וכן הכנסת עבודה שבשלה זכאי העובד לקצבה ע"פ דין או חוזה. הכנסה נוספת היא הכנסה חייבת במס, שאינה הכנסה מבוטחת, עד לסכום 102,000 ש"ח לשנה (להכנסה מעבודה) או עד 142,800 ש"ח לשנה (להכנסה אחרת).

כמו כן ניתן להזכיר את סעיף 47 ג', המאפשר לרשום ניכוי על עלות התייעצות עם יועץ פנסיוני.

 

 

 

 

רפורמה במדרגות המס

כחלק מהמדיניות “החברתית” של ממשלת נתניהו ובהתאם למדיניות כחלון, שר האוצר, הועברה  רפורמה בה חלים שינויים בחישוב מדרגות המס. הרפורמה הגדילה את מרווחי המס שלפיהן מחושב מס הכנסה, כך שמדרגת המיסוי השנייה תחל משכר של 6,221 שקלים ולא כפי שהיה עד כה 5,221 שקלים. כמו-כן, מדרגת המס הרביעית תתחיל ב- 14,321 שקלים, ולא כפי שהיה עד כה 13,861 שקלים. בנוסף, מי שהשתכר עד 20 אלף שקלים ישלם כמה עשרות שקלים פחות בכל חודש למס הכנסה. במדרגת המס השלישית שבין 8,912 שקלים ל- 14,320 שקלים הופחת המס מ- 21% ל- 20%. עבור שכבת הביניים מדובר בתוספת של כמה מאות בודדות של שקלים בכל חודש. הפגיעה הכלכלית תירשם למי שמשתכר החל מ- 60,000 שקלים, שיצטרך לשלם עוד 200 שקלים בכל חודש.

 

 

בינה נט תקשורת ומחשבים
הפריון 4 אזור תעשייה צפוני  אשדוד
נייד: 050-349-777-5 פקס:153-50-349-777-5
דוא"ל:binaa.net@gmail.com

שלח

שדה חובה

 

הטופס נשלח בהצלחה! 

שדה חובה

שדה חובה

שדה חובה

נשמח לעמוד לרשותכם   

03-9618506 ​

כל הזכויות שמורות לווינווסט                                                                             

שלח

שדה חובה

 

הטופס נשלח בהצלחה! 

שדה חובה

שדה חובה

שדה חובה