קופת הגמל

 

אז מהי בעצם קופת גמל?

קופת גמל הינה קופת חיסכון אשר כפופה לתקנות קופות הגמל.

קופת גמל היא אחת מהמוצרים הפנסיונים הקיימים היום לחיסכון לטווח הבינוני ולטווח הארוך אשר מתאימה הן לשכירים והן לעצמאים. קופת הגמל  נועדה לצבירת כספים לצורך תשלום דמי גמולים, פיצויים או קצבה.

בקופת גמל  מפרישים המעסיק והעובד  מדי חודש את ההפקדות החודשיות לחיסכון הפנסיוני ובגינן זכאי העובד לזיכוי במס.

עובד יכול לחסוך בקופת גמל כשכיר או כעצמאי, וליהנות מהטבות מס בהתאם להכנסתו ובכפוף לתקרה, לפי תקנות מס הכנסה קיימת תיקרה המשתנה מעת לעת להפקדות בקופת גמל.

עד סוף 2007, ניתן היה למשוך את הכספים מקופת הגמל בתום תקופת החיסכון כסכום חד פעמי פטור ממס. החל מינואר 2008, בעקבות תיקון 3, קופת הגמל הפכה להיות "קופת קצבה לא משלמת". כלומר הכספים החדשים בה המיועדים לקבלת קצבה חודשית לא ניתנים לתשלום כקצבה משום שלא קיים במוצר זה מנגנון של חישוב ותשלום קצבה ולכן ע"מ לקבל קצבה יש להעביר מקופת הגמל בעת הפרישה את הצבירה ל"קופה משלמת" וממנה לקבל קצבה חודשית.

 

סווגי קופות הגמל

 1. קופות גמל לתגמולים.
 2. קופות פיצויים

 

 •  קופת גמל לפיצויים
 • קופת גמל אישית לפיצויים – העמית הוא הבעלים של ההפקדות והרווחים אולם משיכתם כפופה לאישור המעסיק .
 • קופה מרכזית לפיצויים – בקופה זו העמית הינו המעסיק וכל הפקדות הקופה ורווחיה שייכים לו. הקופה משמשת כקרן חיסכון למעסיק עבור תשלום מענק פרישה לעובד שעזב בנסיבות אשר מזכות בפיצויי פיטורין.

    3. קופות קצבה. 

    4. קופת גמל תיקון 190 - קופת גמל בעלת אופי שונה

    5. קופת גמל להשקעה -  קופת גמל לחיסכון נזיל בעלת אופי שונה

 

אחוזי ההפרשות לקופה ומשיכת הכספים מהקופה נקבעים בהתאם לתקנות קופות גמל

ובהתאם לסוג הקופה ומעמדו של העמית בקופה

בישראל כמה גופים המנהלים קופות גמל הנפוצים שבהם הינם: חברות ביטוח, בתי השקעות פרטיים, מוסדות ציבור

עד לפני מספר שנים קופות הגמל נוהלו בלעדית ע"י הבנקים היות והממשלה הנפיקה להן אג"ח מיועדות  בתשואה מובטחת –עובדה  שמנעה את כניסתם של השחקנים החוץ בנקאיים לשוק קופות הגמל.

בשנת 1986 הוחלט לבצע רפורמה ובמסגרתה הופסקה הנפקת אג"ח אלו לקרנות הבנקאיות.

בשנת 1995 החלו להיפדות  סדרות של אג"ח מיועדות, כך נוצרה ההזדמנות לקופות החוץ בנקאיות להוכיח את כושר הניהול שלהן.

התשואות שהשיגו הקופות הבנקאיות לאורך השנים מאז אותה רפורמה הן תשואות נמוכות יחסית.

 

 

למה כדאי לחסכוך באמצעות קופת גמל?

 • עידוד המדינה ע"י הטבות מס

זיכוי וניכוי במס לחוסכים - הטבת מס בקופת גמל נעשית  במועד ההפקדה לשכיר או בתום שנה לעצמאי, בהתאם לתנאים הקבועים   בחוק. הפרשות המעסיק לקופת הגמל, אינן חייבות במס בידי עובד על פי הקבוע בחוק עד תקרה מוגדרת. הפרשות מעל התקרה הקבועה בחוק חייבות במס על ידי העובד. הפרשות המעסיק מוכרות כהוצאה לצרכי מס. הזיכוי במס הוא אחיד בשיעור 35% הן בקרנות פנסיה, תוכניות ביטוח וקופות גמל.  

 • גמישות בגובה ההפקדות החודשיות - ניתן להפקיד כל סכום, כולל הפקדות חד-פעמיות (הטבת מס ניתנת בכפוף לתקרות).
 • הפסקת החיסכון לקופת הגמל ללא קנס
 • אפשרות מעבר מקופת גמל אחת לאחרת תוך שמירה על זכויותיך מעבר בין קופות גמל לתגמולים
 • ניתן לנייד כספים שנצברו מקופת גמל אחת לשניה .
 • המעבר בין קופות הגמל  לא משנה את הוותק הנצבר בקופה .
 • קיימת האפשרות לעבור מקופה אחת לשניה (מותר לעבור כל חודש–אבל לא מומלץ). העברת הכספים בין הקרנות פטורה מתשלום ו/או מקנסות
 • במעבר בין קופות גמל נשמרות כל זכויות העובד שנצברו לזכותו בקופה

 

 

השוואה בין קופות הגמל השונות

 

 

 

 

 

 

תיקון 190

תיקון 190

תקרות והטבות מס

תקרות והטבות מס

קופת גמל

קופת גמל

קרן פנסיה

קרן פנסיה

ביטוח מנהלים

ביטוח מנהלים

בינה נט תקשורת ומחשבים
הפריון 4 אזור תעשייה צפוני  אשדוד
נייד: 050-349-777-5 פקס:153-50-349-777-5
דוא"ל:binaa.net@gmail.com

שלח

שדה חובה

 

הטופס נשלח בהצלחה! 

שדה חובה

שדה חובה

שדה חובה

נשמח לעמוד לרשותכם   

03-9618506 ​

כל הזכויות שמורות לווינווסט                                                                             

שלח

שדה חובה

 

הטופס נשלח בהצלחה! 

שדה חובה

שדה חובה

שדה חובה